Stop Wars! In Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.
Willkommenskultur im Haus der Statistik: Razam, Berliner Stadtmission, LebensMittelPunkt Berlin, Essbar, Freifunk, ZK/U und vielen Initiativen, Künstler:innen, Pionier:innen und Aktivist:innen.  
Anfrage für Veranstaltungen und Meetups in Haus A: werkstatt@hausderstatistik.org 

припинити війни На солідарність з народом України.Культура вітання в Haus der Statistik: У співпраці з Razam, Berliner Stadtmission, LebensMittelPunkt Berlin, Essbar, Freifunk, ZK/U та багатьма іншими ініціативами, митцями, піонерами та активістами. Ініціатива Haus der Statistik надає відкритий простір для збору пожертв і як низькопороговий контактний пункт для людей з України. Запит на події та зустрічі в домі A:werkstatt@hausderstatistics.org

остановить войны В знак солидарности с народом Украины.
Приветствуйте культуру в Доме статистики: Razam, Berliner Stadtmission, LebensMittelPunkt Berlin, Essbar, Freifunk, ZK/U и многие инициативы, художники, пионеры и активисты.Запрос помещения для мероприятий/встреч в здании A: werkstatt@hausderstatistics.org

Інформація для українців | Info für Ukrainer:innen |

EVENTS | VERANSTALTUNGEN | ПОДІЇ | СОБЫТИЯ | МЕРОПРИЯТИЯ

Kleiderkammer

SALON UKRAINE – HAUS A
Karl-Marx-Allee 1
RAZAM  
– täglich von 1417 Uhr warmes Essen
– täglich von 1118 Uhr Ausgabe von Kleidung, Schuhe, Babysachen etc. 
– Freies Internet (Freifunk)
– Spendenannahme für Hilfsgüter 
Kontakt: humanhelp@razam.de

САЛОН УКРАЇНА – ДОМ А
– Карла-Маркса-Алея 1
 
РАЗАМ (RAZAM) 
– Тепла їжа щодня з 14:00 до 17:00
– щоденно з 11:00 до 18:00 роздача одягу, взуття, дитячих речей тощо.
– Безкоштовний Інтернет (Freifunk)
– Прийом пожертв на надання допомоги
Контакти: humanhelp@razam.de

САЛОН УКРАЇНА – ДОМ А
Карла-Маркса-Алея 1 
РАЗАМ (RAZAM) 
– Тепла їжа щодня з 14:00 до 17:00
– щоденно з 11:00 до 18:00 роздача одягу, взуття, дитячих речей тощо.
– Безкоштовний Інтернет (Freifunk).
– Прийом пожертв надання допомоги.
Контакти: humanhelp@razam.de

 


CAFÈ UKRAINE – ukrainian culture hub der 
Berliner Stadtmission
jeden Do 14 – 18 Uhr 
ab 7. April in Haus A
Karl-Marx-Allee 1 

CAFÉ UKRAINE ist ein Begegnungsprojekt der Berliner Stadtmission. Internationale Teams schaffen in Gemeinden und an anderen Standorten Räume der Gastfreundschaft und des Ankommens. Sie setzen ein Zeichen des Friedens. Es wird zusammen gegessen, gehandwerkt und geteilt, was bewegt. Es entstehen Sprachcafés und an manchen Standorten gibt es Beratung. Vielleicht überlegt ihr selbst, ein internationales Begegnungsprojekt mit Menschen aus der Ukraine zu starten und habt Fragen? 
Am Donnerstag, 7. April 2022 von 18:30–19:30 Uhr lädt die Stadtmission zu einem digitalen Besuch im Café Ukraine am Alexanderplatz im Haus der Statistik. 
Austausch zwischen Gästen und Raum für Fragen und Erfahrungen per Zoom

 

Кафе Україна – центр української культури Берлінської міської місії
щочетверга з 14:00 до 18:00
з 7 квітня в будинку А
Алея Карла Маркса 1 

CAFÉ UKRAINE – це проект зустрічі Берлінської міської місії. Міжнародні команди створюють простір гостинності та прийняття в громадах та інших місцях. Ви робите знак миру. Ми їмо разом, робимо рукоділля та ділимося тим, що нас рухає. Створені мовні кафе, а в деяких місцях є поради. Можливо, ви плануєте почати міжнародний проект зустрічі з людьми з України і маєте запитання?

У четвер, 7 квітня 2022 року з 18:30 до 19:30 Міська місія запрошує вас у цифровий візит до кафе «Україна» на Александерплац у Будинку статистики.

Обмін між гостями та простір для запитань та досвіду через zoom.


Кафе „Украина“ – центр украинской культуры Берлинской Штадтмиссии
каждый четверг 14 – 18 часов 
с 7 апреля в доме А
Карл-Маркс-Аллее 1 

CAFÉ UKRAINE – это проект Берлинской городской миссии. Международные команды создают пространства гостеприимства и радушия в церквях и других местах. Они установили знак мира. Люди вместе едят, делают поделки и делятся тем, что их трогает. Создаются языковые кафе, а в некоторых местах можно получить консультацию. Возможно, вы думаете о том, чтобы начать проект международных встреч с людьми из Украины, и у вас есть вопросы? 

В четверг, 7 апреля 2022 года, с 18:30-19:30, Городская миссия приглашает вас на цифровое посещение кафе „Украина“ на Александерплац в Доме статистики. 

Обмен мнениями между гостями и пространство для вопросов и опыта через ZoomUpcycling Textilwerkstatt für Designer:innen & Interessierte aus der Ukraine
Donnerstag von 1218 Uhr 
um Design-Projekten Raum zu geben. 
Bei Interesse zu unterstützen: 
alexanderplatz@berliner-stadtmission.de
Fotos: disorder 

Майстерня апсайклінгу текстилю для дизайнерів з України
Четвер з 12:00 до 18:00
надати простір дизайнерським проектам.
Якщо зацікавлені підтримати: alexanderplatz@berliner-stadtmission.de

Мастерская по апсайклингу текстиля для дизайнеров из Украины 
Четверг с 12:00 до 18:00
предоставить пространство для дизайнерских проектов.
Если интересно поддержать:
alexanderplatz@berliner-stadtmission.de
Foto: disorder

„BELARUS.SIGNS“
26. April09. Mai 2022 

„Belarus.Signs“ ist eine Fotoausstellung, die ursprünglich „Belarusischer Traum“ heißen sollte, eine Ausstellung über Herkunft und Träume der Belarus:innen. Seit der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar gibt es einen neuen, furchtbaren Aspekt in dieser Reflexion. Der Ruf des Aggressors hinterlässt Spuren in der Wahrnehmung von Belarus auf der ganzen Welt. Doch die überwältigende Mehrheit der Belarus:innen ist gegen diesen Krieg. Viele Menschen lehnen zudem das aktuelle Regime und seine Politik ab. Die Ausstellung stellt den Versuch dar, die verborgenen Symbole zu untersuchen, die die belarusische Geschichte, Gegenwart und Zukunft miteinander verbinden, als Auseinandersetzung mit der kollektiven und persönlichen Identität der Belarusinnen und Belarusen in ihrer ganzen Tiefe wie Kontroversität.
Ausstellungseröffnung ist am 26.04.2022, dem Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die mit ihren verheerenden Auswirkungen auf Belarus zu einem wichtigen Element der kollektiven Erinnerung geworden ist.

«БІЛОРУСЬ.ЗНАКИ»
26–09 квіт. травень 2022 року

«Беларусь.Знаки» – фотовиставка, яка спочатку мала називатися «Білоруська мрія», виставка про походження та мрії білорусів. Після російського вторгнення в Україну 24 лютого в цьому роздумі з’явився новий і жахливий аспект. Репутація агресора накладає відбиток на сприйняття Білорусі в усьому світі. Але переважна більшість білорусів проти цієї війни. Багато людей також відкидають нинішній режим і його політику. Виставка є спробою дослідити приховані символи, які пов’язують білоруську історію, сьогодення та майбутнє, як взаємодію з колективною та особистою ідентичністю білорусів у всій її глибині та суперечності.

Виставка відкривається 26 квітня 2022 року, в річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС, яка зі своїми руйнівними наслідками для Білорусі стала важливим елементом колективної пам’яті

 

«БЕЛАРУСЬ.ЗНАКИ»
26–09 апреля. май 2022 г.

 «Беларусь.Приметы» — фотовыставка, которая изначально должна была называться «Белорусская мечта», выставка о истоках и мечтах белорусов. После российского вторжения в Украину 24 февраля в этом размышлении появился новый и ужасный аспект. Репутация агрессора накладывает отпечаток на восприятие Беларуси во всем мире. Но подавляющее большинство белорусов против этой войны. Многие люди также отвергают нынешний режим и его политику. Выставка представляет собой попытку исследовать скрытые символы, связывающие белорусскую историю, настоящее и будущее, как взаимодействие с коллективной и личной идентичностью белорусов во всей ее глубине и противоречивости.

Выставка открывается 26 апреля 2022 года, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, которая своими разрушительными последствиями для Беларуси стала важным элементом коллективной памяти.